รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

มาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองกันเถอะ

รายงานสถานการณ์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรค covid-19

บริการออนไลน์

ข่าวสารจากโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

เพิ่มเติม

 ประชุมเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่ อสม.ในอำเภอแม่ลาน้อย เรื่องวัคซีน Covid-19 2564 

 กิจกรรม GREEN MARKET 2564 

 โครงการของขวัญปีใหม่ คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คน 2564 

 ซักซ้อมแผนสถานการณ์จำลองการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า2019 2564 

 ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงกำหนดเสด็จทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน2563 

 สำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงกำหนดเสด็จทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน2563 

 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2563 

 กิจกรรม RunForLove@79 Season IV 

 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ (พอ.สว) ณ หมู่บ้านขุนแม่ฮุและหมู่บ้านกะริคี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2563 

 บริจาคมอบถุงมือยางทางการแพทย์ 2563 

 บริจาคเครื่องมอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพและเครื่องวัดออกซิเจนในร่างกาย 2563 

 กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงและเขาวงกต ประจำปี 2563 

 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” 2563 

 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2563

 กิจกรรมวันพยาบาล 2563

 กิจกรรมวันทันตสาธารณสุข 2563

เพิ่มเติม

 

คลังวิชาการ
ภาพกิจกรรม
MOPH LINK

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์หญิงสุพรรษา  ศรีชุ่มจิตร

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เบอร์โทรศัทพ์ : 053-689060

เติมบุญ

สถิติผู้เยี่ยมชม

0019839
Visit Today : 3
Visit Yesterday : 15
This Month : 118
Total Visit : 19839
Your IP Address: 54.165.57.161