กลุ่มงานพยาบาล

 Flow chart กระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก

 Flow chart ประบวนการปฏิบัติงานการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 Flow chart การแนะนำผู้ป่วยไปตรวจตามคลินิกต่างๆ

 Flow chart การเจาะ LAB คู่สมรส หญิงตั้งครรภ์

 Flow chart การออกใบนัด

 Flow chart ขั้นตอนการดูแลคนใข้ sepsis

 Flow chart การตรวจสอบค่าตอบแทนกลุ่มการพยาบาล

 Flow chart แนวทางการปฏิบัติและบันทึกข้อมูล

 Flow chart แนวทางการปฏิบัติและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน Person

 Flow chart การดำเนินงานคลินิกNCD รพ.แม่ลาน้อย

 Flow chart การดำเนินงานคลินิก NCD ใน รพ.สต.CUPแม่ลาน้อย

Scroll to Top