เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่ลาน้อย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอแม่ลาน้อย โดยมีวาที่ร้อยตรีวิทยา โปทาสี นายอำเภอแม่ลาน้อย นำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗