เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงสุพรรษา ศรีชุ่มจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567” ณ บริเวณจุดชมวิวอำเภอแม่ลาน้อย