ติดต่อเรา

โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
79 หมู่ 9  ต.แม่ลาน้อย
อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน  58120
เบอร์โทรศัพท์  :  053-689060
เบอร์โทรสาร :  053-689060 ต่อ 153
เว็บไซต์: www.maelanoihospital.go.th

แผนที่