ตารางการให้บริการ

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

ตรวจโรคทั่วไป ทัตกรรม กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย

เปิดบริการทุกวันเวลาราชการ 08.30น. – 16.30น.

วันรายชื่อคลินิก
จัทร์– คลินิกวางแผนครอบครัว
– คลินิกวัณโรค(สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)
– คลินิกหลังคลอดและวางแผนครอบครัว
– คลินิกจิตเวช
– คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง(COPD)และโรคหอบหืด(Asthma) (สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน)
อังคาร– คลินิกฝากครรภ์(ANC)
– คลินิกเมทาโดน
พุธ– คลินิกตรวจพัฒนาการ
– คลินิกวาฟาริน(Warfarin)(สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน)
– คลินิกพิเศษ ARV (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
พฤหัสบดี– คลินิกโรคเบาหวาน
– คลินิกบำบัดยาเสพติด
ศุกร์– คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
*ให้บริการโดยจิตแพทย์ จาก รพ.ศรีสังวาลย์ ในคลินิกสุขภาพจิต ทุกเดือนคู่ในวันจัทร์