วันที่ 23 ตุลาคม 2566 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงเช้า ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อยและได้จัดกิจกรรมจิตอาสา