ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

…………………………………..

             ประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน้อย ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย [รายละเอียดคลิก]

 

Scroll to Top