ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ

……………………………………………………………………………….

1.ประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ [รายละเอียด]

2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ

      เครื่องช่วยหายใจ

      เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก

      เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

      โคมไฟผ่าตัด

      ชุดตรวจการบีบตัวของมดลูก

      เตียงตรวจโรคทั่วไป

      รถเข็นชนิดนั่ง

      รถเข็นผ้าเปื่อน

Scroll to Top