นายกเหล่ากาชาดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะได้มอบรถเข็นผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่22กพ.2561นายกเหล่ากาชาดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะได้มาออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ที่บ้านแม่โถและได้มอบรถเข็นผู้ป่วยจำนวน3คันให้แก่โรงพยาบาลแม่ลาน้อยเพื่อใช้ในงานบริการผู้ป่วย ขอขอบคุณคณะนายกเหล่ากาชาดแม่ฮ่องสอนมาณ.โอกาสนี้

 

 

Scroll to Top