แจ้งผลการอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าบริการทางแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561

เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าบริการทางแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561

……………………………………………………………..

  1. แจ้งผลการอนุมัติแผนการบริหารเงินค่าบริการทางแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 [รายละเอียดดังนี้]
Scroll to Top