ประกาศ ยกเลิก การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือนคำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศยกเลิกการรับสมัครฯ